Pindena mediabank Media ID 6
 
 
 

Det kan meldes på deltagere fom. 05.01.17  tom. 05.02.17 (Mrk. Påmeldingfristen er utvidet til 05.02.17)

 
Det kan gjøres navnendringer. Dersom det er kapasitet på flyseter, kan det foretas ekstra påmeldinger frem til 15.04.17
Navnendring og/eller  ekstra påmeldinger sendes til Nord2017.fly@unilog.org
Vi gjør oppmerksom på at ved endringer /ekstra påmeldinger etter 05.02.17 så vil det påløpe en kostnad på kr.250,- pr. endring/påmelding.
 
Kjøpte billetter kan ikke refunderes.
 
Både reisedato og flyplass er ønsker, og er under forutsetning for at det blir fulle fly. Flymegler legger kabalen over hvilke fly som skal gå fra hvor og melder tilbake til gruppeleder i løpet av februar.
 
Faktura vil bli tilsendt med forfall 1.april 2017
 
Er det spørsmål eller noe som er uklart så ta kontakt på: Nord2017.fly@unilog.org
 
 
 

PÅMELDING